De voordelen van LED-verlichting

Als organisatie kunt u kiezen voor de voordelen die LED verlichting met zich mee brengt. De belangrijkste punten zijn:

  • LED verlichting is energiezuiniger dan gangbare verlichtingssystemen.
  • LED verlichting levert een hogere helderheid.
  • LED verlichting kan direct achter elkaar in en uitgeschakeld worden.
  • LED verlichting heeft meer branduren dan de armaturen in standaard verlichting.
  • LED armaturen kennen een zeer snelle opstartfase.
  • LED verlichting geeft minder CO2 uitstoot en is minder milieuvervuilend.

Uit deze punten kunnen twee belangrijke conclusies getrokken worden. Ten eerste realiseert u een besparing op energieverbruik, dit wist u al, maar ten tweede realiseert u ook een besparing op onderhoudskosten. Aangezien licht afkomstig van LED’s meer branduren en een hogere halfwaardetijd leveren zullen ze ook minder vaak stuk gaan. Dit zorgt voor minder storingen en spoedstoringen en hierdoor minder periodiek onderhoud. Minder onderhoud en minder kosten resulteert op de lange termijn op een flinke besparing op de onderhoudskosten.

Led verlichting heeft een aanzienlijk minder rendementsverlies in de loop van de tijd. Men verwacht dat LED’s van hoge kwaliteit op 20 jaar een aantal procenten verliest. Een conventionele lamp daarentegen verliest reeds na 5 jaar 40% van hun rendement.

Bent u geïnteresseerd of wil u meer informatie?

Neem contact op
MENU