Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden

Omdat in de meeste klimmasten de monteur voor het uitvoeren van werkzaamheden zich pas boven in de mast met een veiligheidsgordel kan vastzetten, is het tegenwoordig noodzakelijk dat bezitters van deze masten, die in de zin van de wet werkgever zijn, in het kader van de arbeidsomstandighedenwet een risico-inventarisatie opstellen, waarin het klimgevaar wordt opgenomen.

De civiel-rechtelijke consequenties van aansprakelijkheden bij eventuele ongelukken kunnen in laatste instantie bij de verantwoordelijke bestuurders komen te liggen. Na het evalueren tot een plan van aanpak van deze risico-inventarisatie en het laten aanbrengen van KLIM-SAFE kan een klimbeveiliging worden toegepast en komen de verantwoordelijkheden van werkgevers, verenigingen en bestuurders bij civiel-rechtelijke procedures heel anders te liggen.

Bent u geïnteresseerd of wil u meer informatie?

Neem contact op
MENU